Kalite Politikamız

TS EN ISO 9001:2015 standardı doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi politikamız;

  • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak,
  • Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet kalitesini sürekli yükseltmek,
  • Uygun ve ekonomik çözümleri hızlı bir biçimde üreterek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak güvenilir bir firma olmak,
  • Deneyim ve birikimlerimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,
  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Oluşabilecek kazaları raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmak,
  • Yazılım mevzuatlar ve yönetmelikler doğrultusunda hareket ederek şeffaf bir kurumsal bir yönetim anlayışını benimsemek,
  • Çalışanlarımızın ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi’mizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.